Thi công sàn gỗ Muller 12mm tại Thanh Xuân, Hà Nội

Sàn gỗ Kronomax K901 11

Công trình: Thi công sàn gỗ Muller 12mm tại Thanh Xuân, Hà Nội

Loại sàn: Sàn gỗ Muller 12mm

Chủ hộ: Anh Hải Châu

Đơn giá sàn gỗ Muller: 219k/m2 bao gồm nhân công lắp đặt, xốp, đinh keo. Phào nẹp 35k/md

Hình ảnh thi công Sàn gỗ Muller 12mm thực tế: