Thi công sàn gỗ Moonfloor 12mm tại Thanh Xuân, Hà Nội

sàn gỗ moon Floor 12mm 8

Công trình: Thi công sàn gỗ Moonfloor 12mm tại Thanh Xuân, Hà Nội

Loại sàn: Sàn gỗ Moonfloor 12mm

Chủ hộ: Anh Hải Châu

Đơn giá sàn gỗ Moonfloor: 199k/m2 bao gồm nhân công lắp đặt, xốp, đinh keo. Phào nẹp 35k/md

Hình ảnh thi công Sàn gỗ Moonfloor 12mm thực tế: