Thi Công Sàn Gỗ Liberty 111 Tại Hà Đông Hà Nội

Sàn gỗ liberty 111 9

Dự án thi công sàn gỗ liberty 12mm tại Hà Đông, Hà Nội

Đơn giá thi công: 219k/m2 đã bao gồm:

  • Nhân công
  • Xốp Lót,
  • Đinh Keo

Phào nẹp 35k/md tính riêng

Hình ảnh thi công sàn gỗ liberty 111 12mm thực tế