Thi Công Sàn Gỗ Kronomax k988 12mm Tại Thanh Trì

Sàn gỗ Kronomax K988 12

Công trình: Thi công sàn gỗ Kronomax Tại Thanh Trì, Hà Nội

Loại sàn: Sàn gỗ Kronomax K988 12mm

Chủ hộ: Anh Tính

Đơn giá thi công: 249k/m2 bao gồm nhân công lắp đặt, xốp, đinh keo

Hình ảnh thi công sàn gỗ Kronomax K988 12mm thực tế:

Báo giá sàn gỗ Kronomax K988 tại Hà Nội: