Thi Công Sàn Gỗ Kronomax K938 12mm Tại Đống Đa, Hà Nội

Báo giá sàn gỗ Kronomax K938 tại Hà Nội

Công trình thi công sàn gỗ Kronomax K938 12mm tại Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Loại sàn: Sàn gỗ Kronomax K938 12mm

Chủ hộ: Anh Long

Đơn giá thi công: 249k/m2 bao gồm nhân công lắp đặt, xốp, đinh keo

Hình ảnh thi công sàn gỗ Kronomax K938 12mm thực tế:

Báo giá sàn gỗ Kronomax 12mm tại Hà Nội: