Thi Công Sàn Gỗ Kronomax K907 12mm Tại Hà Đông

Sàn gỗ Kronomax K907 12mm

Công trình: Thi công sàn gỗ Kronomax Tại Hà Đông, Hà Nội

Loại sàn: Sàn gỗ Kronomax K907 12mm

Chủ hộ: Anh Long

Đơn giá thi công: 249k/m2 bao gồm nhân công lắp đặt, xốp, đinh keo

Hình ảnh thi công sàn gỗ Kronomax K907 12mm thực tế:

Báo giá sàn gỗ Kronomax K988 tại Hà Nội: