Thi công sàn gỗ Ecolux 12mm 152 – Hoàng Mai, Hà Nội

Sàn gỗ Flortex K522 12mm 13

Công trình thi công sàn gỗ công nghiệp12mm tại Hoàng Mai, Hà Nội

Tên Sàn: Sàn Gỗ Ecolux12mm mã K901

Chủ nhà: Anh Tuấn

Đơn giá thi công Sàn Gỗ Ecolux12mm mã K901 là 299k/m2 bao gồm: Nhân công, xốp lót, định keo. Phào nẹp tính riêng theo mét dài: 35k/md

Diện tích lát: 90/m2