Thi Công Sàn Gỗ Công Nghiệp Liberty 12mm 919

z2179616623671 93aabdf7f8f68e6445d1f42a4d13f877

Công trình thi công sàn gỗ công nghiệp tại Đông Anh

Loại sàn: Sàn gỗ Liberty 12mm mã 919

Diện tích lát:109m2

Loại sàn: Sàn gỗ liberty 12mm mã 919

Phào nẹp: 35k/md

Hình ảnh thi công sàn gỗ công nghiệp Liberty 12mm 515 thực tế:

Chi tiết các mẫu sàn gỗ liberty 12mm: