Giá: 229.000VNĐ
Thị trường: 350.000VNĐ
Tiết kiệm: 121.000VNĐ (35%)