Giá: 179.000VNĐ
Thị trường: 209.000VNĐ
Tiết kiệm: 30.000VNĐ (14%)

còn 1000 hàng