Giá: 199.000VNĐ
Thị trường: 240.000VNĐ
Tiết kiệm: 41.000VNĐ (17%)

còn 1000 hàng