Giá: 199.000VNĐ
Thị trường: 250.000VNĐ
Tiết kiệm: 51.000VNĐ (20%)